Behandling

 

Et typisk behandlingsforløb består af et 4 måneders gruppeforløb med mulighed for efterfølgende at blive tilknyttet en selvhjælpsgruppe. I begge forløb vil du være tilknyttet en gruppe, hvor du møder ind en gang om ugen på samme dag og – tidspunkt.

Vi har gruppebehandling på hverdage i eftermiddag- og aftentimerne.

I gruppen får du viden og redskaber, som du kan bruge til at opnå de mål, du sætter for dig selv. Du vil møde andre, som er i samme situation som dig.

 

Under behandlingsforløbet har vi fokus på:

  • Stoffernes fysiske og psykiske virkning

  • Tvivl og ambivalens

  • Motivation

  • Forandring

  • Trang og risikosituationer

  • Ressourcer og løsninger

  • At være til stede her og nu

I særlige tilfælde vil du i stedet for deltagelse i gruppe have mulighed for at komme i et individuelt forløb.

 

Efterbehandling

Efter afsluttet grundforløb tilbydes du at komme i stoffri grupper, såfremt du har været stoffri i min. 14 dage.

Formålet med grupperne er bl.a. at skabe – og fastholde motivationen for den stoffrihed, du har opnået. Du lærer at håndtere situationer, hvor du får trang. Derudover har vi fokus på din livsstil som har indflydelse på i hvor høj grad, du trives.

De stoffri grupper - også kaldet SMART Recovery grupper - er selvhjælpsgrupper. Du kan læse mere om grupperne her, inkl. praktisk info:

www.smartrecoverydanmark.org

 

Vi tilbyder også:

NADA øreakupunktur (Du kan læse nærmere om dette under fanebladet metoder)

 

 

 

background-v2