Den løsningsfokuserede tilgang

 

METODER - Løsningsfoksueret

 

Den systemiske/løsningsfokuserede tilgang er en coachende tilgang. Som det fremgår af ordet, så, fokuserer vi på løsninger frem for problemer og forholder os til: Hvor er du nu? Hvor vil du gerne hen? Hvad vil det første lille skridt på vejen være for at nå derhen, hvor du gerne vil?

 

Vi tager udgangspunkt i, at dine problemer og måder at forstå tingene på ikke altid kun handler om dig, men ofte hænger sammen med de mennesker, du er sammen med og de omgivelser du er i.

 

For at forstå og løse et givent problem vil vi være undersøgende; det kan være områder som familien, vennerne, arbejdspladsen og i princippet alle mulige sammenhænge, som påvirker din stofafhængighed samt din generelle situation og tilstand i større eller mindre grad.

 

Metoden fokuserer på dine muligheder, hvad har du af brugbare ressourcer, ønsker og mål, samt evner til at udvikle tiltag, som kan løse problemerne.

 

Vi ser på, hvordan vi kan undersøge om samspillet på de forskellige områder kan blive mere hensigtsmæssig. Hvad kan bedre kommunikationen og forbedre dine relationer? Det løsningsfokuserede handler om, at vi på en anerkendende måde ser på, hvad der tidligere har virket for dig, hvad der virker nu, og hvad der vil kunne virke fremover.

 

Kort og godt: Vi vil være nysgerrige og undersøgende i forhold til, hvad du gør og som allerede virker, i stedet på at bruge energi på, hvad der ikke virker!

 

background-v2