Den motiverende samtale

Motiverende samtale er en ikke fordømmende, undersøgende måde at være sammen med den, der kommer til samtalen, snarere end, at det er en bestemt metode. Sammen undersøges tanker, følelser, ønsker og tvivl i forhold til det at skulle se på og gennemføre forandring. Der hvor motivationen er, forsøges den støttet og stimuleret.

Den grundlæggende tanke er at fremkalde deltagerens egentlige indre motivation for ændring. I stedet for at benytte overtalelse, konfrontation eller tvang bygger motivationssamtalen på at identificere og mobilisere deltagerens indre værdier og mål. Teorien er, at et menneske hovedsagelig motiveres til ændring af adfærd og vaner gennem egne indre beslutningsprocesser.

background-v2